OPŁATY W SPP

Posted on

Od użytkowników parkujących w Strefie Płatnego Parkowania
w Międzyzdrojach pobierane są opłaty bez względu na cel postoju. 

Parkujący w SPP opłaca postój poprzez jedną z niżej wymienionych metod:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi parkowania,

2) dokonanie opłaty postojowej przy użyciu dostępnych wybranych aplikacji mobilnych,

 3) wykupienie w BOSPP karty parkingowej abonamentowej (dotyczy mieszkańców gminy),

4) wykupienie w BOSPP karty parkingowej specjalnej,

5) wydrukowanie biletu z parkomatu przy użyciu ważnej elektronicznej karty parkingowej (dotyczy mieszkańców gminy).

Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie (do 10 min.).

Awaria parkomatu nie zwalnia z opłat za parkowanie w SPP.
W przypadku jego awarii należy udać się do najbliższego sprawnego parkomatu lub dokonać opłaty poprzez aplikację mobilną (do 20 min.).

Brak możliwości wniesienia opłaty parkingowej poprzez aplikację mobilną nie zwalnia z opłat za parkowanie w SPP.  W tym przypadku należy dokonać opłaty za postój w parkomacie.

Niedokonanie opłaty za postój pojazdu w SPP powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPP opłaty dodatkowej w kwocie 225,00 zł, na podstawie wystawionego zawiadomienia – wezwania. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej do dwóch dni roboczych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia – opłatę pobiera się w zmniejszonej wysokości 70,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu – wezwaniu).

Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy, kartę parkingową, kartę parkingową abonamentową lub kartę parkingową specjalną za przednią szybą pojazdu, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

Opłaty dodatkowej nie uiszcza się w przypadku:

opłaconego postoju w SPP – po przedstawieniu biletu parkingowego nabytego w SPP w Międzyzdrojach nie później niż w ciągu 10 minut od chwili powstania obowiązku opłacenia postoju, ważnego w czasie wystawienia zawiadomienia – wezwania, a w przypadku potwierdzonej przez pracownika SPP awarii parkomatu najbliższego od miejsca parkowania – w ciągu 20 minut od chwili powstania obowiązku opłacenia postoju, ważnego w czasie wystawienia zawiadomienia – wezwania

Godziny otwarcia Biura SPP

Posted on

Od 27 kwietnia 2020 roku Biuro Strefy Płatnego Parkowania  czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.

Obsługa odbywać się będzie po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 607 290 767 .