W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 225,00 zł, na podstawie wystawionego zawiadomienia – wezwania

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej do dwóch dni roboczych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia – opłatę pobiera się w zmniejszonej wysokości 70,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu – wezwaniu).

Opłaty można dokonać w kasie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 13:30 lub na wskazany w zawiadomieniu – wezwaniu rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje.

Numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A. 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu SWIFT (BIC).

Numer IBAN tego rachunku: PL 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023

Kod SWIFT (BIC) PKO Bank Polski S.A.: BPKOPLPW

UWAGA!

W tytule wpłaty konieczne jest wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numeru otrzymanego zawiadomienia.