Przedmiotowa mapa ma jedynie charakter poglądowy.
Zasięg terytorialny Strefy Płatnego Parkowania w Międzyzdrojach wyznaczony został uchwałą. Wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w strefie został zawarty w uchwale nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r.